CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1052/27.07.2017

 

REZULTATUL PROBEI  DE INTERVIU

organizată în data de 27.07.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biroul Administrativ, supraveghetor muzeu (M), respectiv de muzeograf debutant (S)-atribuții ghidaj la Secția de Specialitate din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de magaziner (M):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE  INTERVIU REZULTAT FINAL
1. JURA RADU 100 ADMIS

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA  DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

Pentru postul muzeograf debutant – atribuții ghidaj (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA  DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 60 ADMIS
2. PETCU ANDREEA neprezentat
3. PETROV PETRONELA 100 ADMIS
4. MORODAN CRISTINA 20 RESPINS

 

Menţiuni:

Se afişează azi, 27.07.2017, ora 19.30.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara