A 18-a CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ DE ISTORIE CONCEPTUALĂ

 

 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

CENTRUL DE STUDII AVANSATE ÎN ISTORIE

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE

MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA

în cooperare cu

HISTORY OF CONCEPTS GROUP (HCG/NEW YORK/IERUSALIM/HELSINKI)

organizează

A 18-a CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ DE ISTORIE CONCEPTUALĂ

ce va avea loc în perioada 15-18 septembrie 2015.

Tema:

MULTI-, INTER-, PLURI-: LIMBAJE, CULTURI ȘI IDENTITĂȚI ÎN SOCIETĂȚILE COMPLEXE

Obiectivul conferinței este:

  • descrierea, analiza și interpretarea diverselor accepțiuni ale noțiunilor de multiculturalitate și interculturalitate, precum și legătura lor cu o parte dintre problemele lumii actuale: migrațiile, conflictele, discriminările, xenofobia, rasismul, antisemitismul;

 

  • exemplificarea și explicarea coabitării pașnice a comunităților lingvistice, culturale, religioase, naționale, regionale din diverse colțuri ale lumii, precum și a contextului social-politic în care acestea au fost și sînt posibile

Conferința internațională de istorie conceptuală – ale cărei ediții precedente au avut loc la Amsterdam, Helsinki, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bilbao, Bielefeld, ș.a. – are loc pentru întîia oară în Europa Centrală și de Est și e găzduită de Universitatea de Vest și de Muzeul de Artă Timișoara.

Lucrările conferinței se vor desfășura în limba engleză. Conferința se înscrie pe agenda culturală a

PRIMĂRIEI MUNCIPIULUI TIMIȘOARA și a CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ, principalii sponsori ai evenimentului.    

Director al conferinței: prof. univ.dr. Victor Neumann