Arta Europeană

Nucleul Galeriei de Artă Europeană  îl constituie colecţia lui Ormós Zsigmond (1813-1894), marcantă personalitate a vieţii culturale bănăţene, prefectul comitatului Timiş. Pasionat colecţionar, cunoscut totodată prin munca sa de pionierat dusă pentru înfiinţarea primului muzeu (1872) şi a primei pinacoteci din Timişoara, Ormós va fructifica această iniţiativă printr-o serie de donaţii între 1888-1895.

Colecţia de pictură Ormós intră în patrimoniul Societăţii de Istorie şi Arheologie din Banat prin donaţie testamentară din 18 septembrie 1895. Lucrări de primă mînă, copii după mari maeştri şi piese cu paternitate pusă sub semnul întrebării  sau cu autor neidentificat pot fi întîlnite în cataloagele colecţiei publicate de Ormós la Timişoara în 1874 şi 1888 – pictură şi grafică  din secolele XV- XIX aparţinînd şcolilor italiene, flamande şi olandeze, germane şi austriece, maghiare şi artei bănăţene.

Tablourile din şcolile italiene ocupă un loc de seamă atît sub aspectul valoric, cît şi numeric, relevînd şi o preferinţă a colecţionarului timişorean pentru arta secolelor XVI-XVIII din zona nord italiană. Ormós achiziţionează lucrări de pictură din colecţiile veneţiene Da Mosto, Feretti, Martinengo şi din colecţia pictorului Agostino Tempesti din Florenţa, de la anticarul Josef Anmüller din München şi fraţii Egger din Viena şi de la licitaţiile de artă din Budapesta.

Din cele peste 1300 lucrări de pictură şi grafică europeană din secolele XV-XX au fost selectate pentru actuala expoziţie permanentă a Galeriei de Artă Europeană tablouri aparţinînd şcolilor italiene, flamande şi olandeze, germane şi austriece, maghiare şi  franceze, miniaturi (din secolele XVIII-XIX), alături de  mobilier, ceasuri, piese de artă decorativă (ceramică, porţelan, sticlărie şi metal). Lucrările de pictură sunt expuse pe şcoli în ordine cronologică.