CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1601/16.11.2015

 

 

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de16.11.2015, desfăşurată în cadrul

concursului/examenului, pentru ocuparea   funcţiei de

 muzeograf II la Secţia de Specialitate

 

 

 

 

 

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ  PROBA  SCRISĂ REZULTAT FINAL
BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS

 

 

Se afişează azi, 16.11.2015, ora 1500.

Proba de interviu se va susţine în data de 18.11.2015, ora 1000.

 

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul/examenul organizat în perioada

16.11.2015-20.11.2015  pentru ocuparea   următoarei  funcţii

contractuale de execuţie vacantă:

 

 

  • 1 Muzeograf, studii superioare, grad profesional II la Secţia de Specialitate ;

 

 

Nr.Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. BALOŞ  MARIUS  CĂLIN ADMIS

 

 

 

PROBA SCRISĂ : 16.11.2015, ora 10.  

 

Se afişează azi, 09.11.2015, ora 16.00.

 

 

 

          Secretar

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic