REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 27.03.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biroul Administrativ, respectiv de muzeograf II (S)

la Secția de Specialitate

 

 

 

Pentru postul de magaziner (M):

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
 

1.

 

JITĂREANU  ROXANA ANDREEA

 

 

43,66 P

 

 

RESPINS

 

 

Pentru postul de muzeograf II (S):

 

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
 

1.

 

BĂLĂNESCU  AURA

 

 

 

91,66 P

 

 

ADMIS

 

 

Menţiuni:

 

 

Proba de interviu se va susţine în data de: 30.03.2017, ora 10.00.

 

Se afişează azi, 28.03.2017, ora 17.00.

 

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara