CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 399/30.03.2017

 

 

REZULTATUL PROBEI  DE INTERVIU

organizată în data de 30.03.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiei contractuale de execuție vacantă  de

muzeograf II (S) la Secția de Specialitate

 

 

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA

INTERVIU

REZULTAT FINAL
 

1.

 

BĂLĂNESCU

AURA

 

100 p

 

 

ADMIS

 

 

Menţiuni:

 

Se afişează azi, 30.03.2017, ora 15.30.

 

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara