CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1040/25.07.2017

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 25.07.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biroul Administrativ, supraveghetor muzeu (M), respectiv de muzeograf debutant (S)-atribuții ghidaj la Secția de Specialitate din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de magaziner (M):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. JURA RADU 65 ADMIS
2. STOICA MARIA ELIMINAT-lipsa cazierului

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. FOALE ALIN ADRIAN 40 RESPINS
3. MAROLA LILIANA NEPREZENTAT
4. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

Pentru postul muzeograf debutant – atribuții ghidaj (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 85 ADMIS
2. PETCU ANDREEA 100 ADMIS
3. PETROV PETRONELA 70 ADMIS
4. MORODAN CRISTINA 55 ADMIS
5. SABU ȘTEFAN NICOLAE 40 RESPINS

 

Menţiuni:

Proba de interviu se va susţine în data de: 27.07.2017, începănd cu ora 12.00, astfel: magaziner-ora 12.00, suparaveghetor muzeu-ora 12.30, respectiv muzeograf debutant-atribuții ghidaj – ora 13.00.

Se afişează azi, 25.07.2017, ora 18.00.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara