CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 1065/31.07.2017

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

 pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biroul Administrativ, supraveghetor muzeu (M), respectiv de muzeograf debutant (S)-atribuții ghidaj la Secția de Specialitate din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de magaziner (M):

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. JURA  RADU ADMIS
2. STOICA MARIA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt..

 

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

probei scrise

Rezultatul
1. JURA RADU 65 ADMIS
2. STOICA MARIA ELIMINAT-lipsa cazierului

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. JURA RADU 100 ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al concursului Rezultatul
1. JURA RADU 82,5 ADMIS

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA ADMIS
2. FOALE ALIN ADRIAN ADMIS
3. MAROLA LILIANA ADMIS
4. ȘIMONIAC IRINA ADMIS

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

 probei scrise

Rezultatul
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. FOALE ALIN ADRIAN 40 RESPINS
3. MAROLA LILIANA NEPREZENTAT
4. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al concursului Rezultatul
1. ANDRAȘ MIOARA DANIELA 100 ADMIS
2. ȘIMONIAC IRINA 100 ADMIS

 

 

Pentru postul de muzeograf debutant-atribuții ghidaj (S):

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

 dosarelor

Observaţii
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA ADMIS
2. PETCU ANDREEA ADMIS
3. PETROV PETRONELA ADMIS
4. MORODAN CRISTINA ADMIS
5. SABU ȘTEFAN NICOLAE ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al

 probei scrise

Rezultatul
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 85 ADMIS
2. PETCU ANDREEA 100 ADMIS
3. PETROV PETRONELA 70 ADMIS
4. MORODAN CRISTINA 55 ADMIS
5. SABU ȘTEFAN NICOLAE 40 RESPINS

 

 

 

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 60 ADMIS
2. PETCU ANDREEA neprezentat
3. PETROV PETRONELA 100 ADMIS
4. MORODAN CRISTINA 20 RESPINS

 

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. PETROV PETRONELA 85 ADMIS
2. GUILLIN  NATALIA LUMINIȚA 72,5 RESPINS

 

SECRETAR:

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic