MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 1203/24.08.2017

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

29.08.2017 – 05.09.2017  pentru ocuparea  următoarelor funcţii

contractuale de conducere/de execuţie vacante:

 

  • 1 șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ;
  • 1 muzeograf  I (S) la Secția de Specialitate;

 

 

Pentru postul de șef birou administrativ (S):

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. MACEDOLEAN IOAN RESPINS Nu indeplineste condițiile de vechime
2. POPA COSTEL ADMIS

 

Pentru postul de muzeograf I (S):

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
2. PETCU ANDREEA ADMIS

 

Menţiuni:

 

Se afişează azi, 24.08.2017, ora 17.00.

 

 

Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA, Compartimentul Resurse Umane, Juridic