CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1218/29.08.2017

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 29.08.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție/de conducere vacante de:

muzeograf I (S) la Secția de Specialitate, respectiv șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de șef birou administrativ (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. POPA COSTEL 85 ADMIS

 

 

Pentru postul  de muzeograf I (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
2. PETCU ANDREEA 100 ADMIS

 

Menţiuni:

Proba de interviu se va susţine în data de: 01.09.2017, începând cu ora 12.00.

Se afişează azi, 29.08.2017, ora 18.00.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara