CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1228/01.09.2017

 

REZULTATUL PROBEI DE  INTERVIU

organizată în data de 01.09.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea   funcţiilor contractuale de execuție/de conducere vacante de:

muzeograf I (S) la Secția de Specialitate, respectiv șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de șef birou administrativ (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA INTERVIU REZULTAT FINAL
1. POPA COSTEL 100 p ADMIS

 

 

Pentru postul  de muzeograf I (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA INTERVIU REZULTAT FINAL
1. PETCU ANDREEA 91,66 p ADMIS

 

Menţiuni:

.

Se afişează azi, 01.09.2017, ora 17.00.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara