CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 1252/05.09.2017

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

  al concursului concursul organizat în perioada

29.08.2017 – 05.09.2017  pentru ocuparea  următoarelor funcţii

contractuale de conducere/de execuţie vacante:

 

Pentru postul de șef  birou administrativ (S):

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. MACEDOLEAN IOAN RESPINS Nu indeplineste condițiile de vechime
2. POPA COSTEL ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

NR. CRT. Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. POPA COSTEL 85 ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. POPA COSTEL 100 ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul final al concursului Rezultatul
1. POPA COSTEL 92,5 ADMIS

 

Pentru postul de muzeograf (S), grad profesional I:

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

 dosarelor

Observaţii
1. PETCU ANDREEA ADMIS

 

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al

 probei scrise

Rezultatul
1. PETCU ANDREEA 100 ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al

probei de interviu

Rezultatul
1. PETCU ANDREEA 91,66 ADMIS

 

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. PETCU ANDREEA 95,83 ADMIS

 

SECRETAR:

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic