Acad. Răzvan Theodorescu și prof. Victor Neumann în fața Palatului Baroc

Acad. Răzvan Theodorescu, istoric de artă, doctor în științe istorice, președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române, personalitate marcantă a culturii române din ultima jumătate de secol și prof. Victor Neumann, istoric, doctor în științe istorice, directorul Muzeului de Artă Timișoara, fondator al Centrului de Studii Avansate în Istorie al Universității de Vest. Invitat constant al Muzeului de Artă Timișoara, acad. Răzvan Theodorescu a conferențiat de fiecare dată pe câte o temă de artă și de istorie, participând la dezbaterile moderate de directorul instituției.