Rezultat selectie dosare concurs Inspector de specialitate I achizitii publice

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 722/03.06.2015

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

3.06.2015-10.06.2015  pentru ocuparea   următoarelor funcţii

contractuale de execuţie vacante:

 

  • 1 Inspector de specialitate IA (S) – atribuţii secretariat la Compartimentul Relaţii Publice;
  • 1 Inspector de specialitate I (S) –atribuţii achiziţii publice la Biroul Administrativ ;

 

Pentru postul de inspector de specialitate IA (S)  nu a fost depus niciun dosar de            concurs.

Pentru postul de inspector de specialitate I (S):

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. STÂNGĂ FLORINA AURICA ADMIS

 

 

Se afişează azi, 3.06.2015, ora 16.

 

    PROBA SCRISĂ :

    1 Inspector de specialitate I (S) – la Biroul Administrativ: 8.06.2015, ora 12.

 

 

          Secretar

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Raport final al concursului pentru functii Muzeografi

Nr.  450/08.04.2015

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia contractuală pentru care se organizează concursul:

 

  1. MUZEOGRAF DEBUTANT

Informaţii privind selecţia dosarelor

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. CUTEANU ANA -MARIA ADMIS
2. GAL DARIUS – LUCIAN ADMIS
3. MUSTEAŢĂ VALERIU ADMIS
4. RĂDUCIOIU LAURA ADMIS

Informaţii privind proba scrisă

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. CUTEANU ANA -MARIA ABSENT RESPINS
2. GAL DARIUS – LUCIAN 50 ADMIS
3. MUSTEAŢĂ VALERIU 80 ADMIS
4. RĂDUCIOIU LAURA 80 ADMIS

Informaţii privind interviul

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 GAL DARIUS – LUCIAN 60 ADMIS
2. MUSTEAŢĂ VALERIU 95 ADMIS
3. RĂDUCIOIU LAURA 25 RESPINS

Rezultatul final al concursului

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 MUSTEAŢĂ VALERIU 87,5 ADMIS
2. GAL DARIUS – LUCIAN 55 RESPINS
3. RĂDUCIOIU LAURA RESPINS

 

SECRETAR

Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Nr. 451 /08.04.2015

 RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia contractuală pentru care se organizează concursul:

  1. MUZEOGRAF I

Informaţii privind selecţia dosarelor

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. GURZĂU  KLARA  ENIKÖ ADMIS

Informaţii privind proba scrisă

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. GURZĂU  KLARA  ENIKÖ 85 ADMIS

Informaţii privind interviul

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 GURZĂU  KLARA  ENIKÖ 90 ADMIS

Rezultatul final al concursului

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 GURZĂU  KLARA  ENIKÖ 87,5 ADMIS
  1. RESTAURATOR DEBUTANT

 

Concursul pentru ocuparea postului de restaurator debutant a fost anulat.

SECRETAR

Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

Raport final al Concursului

Rezultatul interviului organizat în data de 06.04.2015

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ, MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA, 

REZULTATUL INTERVIULUI organizat în data de 06.04.2015 desfăşurat în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de muzeograf debutant şi muzeograf I la Secţia de Specialitate 

Pentru funcţia de muzeograf debutant: 

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL
GAL DARIUS-LUCIAN 60 p ADMIS
MUSTEAŢĂ  VALERIU 95 p ADMIS
RĂDUCIOIU LAURA 25 p RESPINS

Se afişează azi,6.04.2015, ora 16.

Pentru funcţia de muzeograf I:

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL
GURZĂU  KLARA  ENIKO 90 p ADMIS

Se afişează azi,6.04.2015, ora 16.

SECRETAR
Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Rezultat INTERVIU muzeograf debutant_muzeograf I

Rezultatul probei scrise organizată în data de 02.04.2015

REZULTATUL PROBEI SCRISE organizată în data de 02.04.2015 desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de muzeograf debutant şi muzeograf I la Secţia de Specialitate, respectiv restaurator debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator Pentru funcţia de muzeograf debutant: 

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
CUTEANU ANA-MARIA ABSENT
GAL DARIUS-LUCIAN 50 p ADMIS
MUSTEAŢĂ  VALERIU 80 p ADMIS
RĂDUCIOIU LAURA 80 p ADMIS

Se afişează azi, 3.04.2015, ora 15.

Proba de interviu se va susţine în data de 6.04.2015, ora 14.

 

Pentru funcţia de muzeograf I:

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
GURZĂU  KLARA  ENIKO 85 p ADMIS

 

Se afişează azi, 3.04.2015, ora 15.

Proba de interviu se va susţine în data de 6.04.2015, ora 14.30.

Pentru funcţia de restaurator debutant:

NUME, PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
IANCU GEORGIANA 60 p ADMIS
LIHOR-LAZA EVA ANNAMARIA 55 p ADMIS
SBERA MARIA 100 p ADMIS

Se afişează azi, 3.04.2015, ora 15.

Proba de interviu se va susţine în data de 6.04.2015, ora 13.

SECRETAR

Liţă Lavinia, Inspector de specialitate IA, Compartimentul Resurse Umane, Juridic

                        

Download: Rezultat proba scrisa muzeograf debutant_muzeograf I