CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 399/30.03.2017

 

 

REZULTATUL PROBEI  DE INTERVIU

organizată în data de 30.03.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiei contractuale de execuție vacantă  de

muzeograf II (S) la Secția de Specialitate

 

 

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA

INTERVIU

REZULTAT FINAL
 

1.

 

BĂLĂNESCU

AURA

 

100 p

 

 

ADMIS

 

 

Menţiuni:

 

Se afişează azi, 30.03.2017, ora 15.30.

 

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 27.03.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biroul Administrativ, respectiv de muzeograf II (S)

la Secția de Specialitate

 

 

 

Pentru postul de magaziner (M):

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
 

1.

 

JITĂREANU  ROXANA ANDREEA

 

 

43,66 P

 

 

RESPINS

 

 

Pentru postul de muzeograf II (S):

 

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
 

1.

 

BĂLĂNESCU  AURA

 

 

 

91,66 P

 

 

ADMIS

 

 

Menţiuni:

 

 

Proba de interviu se va susţine în data de: 30.03.2017, ora 10.00.

 

Se afişează azi, 28.03.2017, ora 17.00.

 

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

27.03.2017 – 31.03.2017  pentru ocuparea   următoarelor funcţii

contractuale de execuţie vacante:

 

 

  • 1 magaziner (M) la Biroul Administrativ;
  • 1 șofer (G), treaptă profesională I la Biroul Administrativ;
  • 1 muzeograf (S), grad profesional II la Secția de Specialitate;

 

Pentru postul de magaziner (M) la Biroul Administrativ:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA ADMIS

 

Pentru postul de  șofer (G), treaptă profesională I la Biroul Administrativ nu a fost depus niciun dosar de concurs.

 

Pentru postul muzeograf (S), grad profesional II  la Secția de Specialitate:

 

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. BĂLĂNESCU  AURA ADMIS

 

 

Menţiuni:

 

Se afişează azi, 21.03.2017, ora 16.00.

 

 

Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic