CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 403/31.03.2017

 

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

 pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biriul Administrativ, respectiv de muzeograf II (S)

la Secția de Specialitate

 

Pentru postul de magaziner (M):

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA 43,66 p RESPINS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA RESPINS

 

 

Pentru postul de muzeograf II (S):

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. BĂLĂNESCU  AURA ADMIS

 

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. BĂLĂNESCU  AURA 91,66 p ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de interviu Rezultatul
1. BĂLĂNESCU  AURA 100 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. BĂLĂNESCU  AURA 95,83 p ADMIS

 

 

SECRETAR:

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 399/30.03.2017

 

 

REZULTATUL PROBEI  DE INTERVIU

organizată în data de 30.03.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiei contractuale de execuție vacantă  de

muzeograf II (S) la Secția de Specialitate

 

 

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA

INTERVIU

REZULTAT FINAL
 

1.

 

BĂLĂNESCU

AURA

 

100 p

 

 

ADMIS

 

 

Menţiuni:

 

Se afişează azi, 30.03.2017, ora 15.30.

 

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 27.03.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biroul Administrativ, respectiv de muzeograf II (S)

la Secția de Specialitate

 

 

 

Pentru postul de magaziner (M):

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
 

1.

 

JITĂREANU  ROXANA ANDREEA

 

 

43,66 P

 

 

RESPINS

 

 

Pentru postul de muzeograf II (S):

 

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
 

1.

 

BĂLĂNESCU  AURA

 

 

 

91,66 P

 

 

ADMIS

 

 

Menţiuni:

 

 

Proba de interviu se va susţine în data de: 30.03.2017, ora 10.00.

 

Se afişează azi, 28.03.2017, ora 17.00.

 

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara