CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1228/01.09.2017

 

REZULTATUL PROBEI DE  INTERVIU

organizată în data de 01.09.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea   funcţiilor contractuale de execuție/de conducere vacante de:

muzeograf I (S) la Secția de Specialitate, respectiv șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de șef birou administrativ (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA INTERVIU REZULTAT FINAL
1. POPA COSTEL 100 p ADMIS

 

 

Pentru postul  de muzeograf I (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA INTERVIU REZULTAT FINAL
1. PETCU ANDREEA 91,66 p ADMIS

 

Menţiuni:

.

Se afişează azi, 01.09.2017, ora 17.00.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 1218/29.08.2017

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 29.08.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție/de conducere vacante de:

muzeograf I (S) la Secția de Specialitate, respectiv șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ din cadrul Muzeului de Artă Timișoara

 

Pentru postul de șef birou administrativ (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. POPA COSTEL 85 ADMIS

 

 

Pentru postul  de muzeograf I (S):

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
2. PETCU ANDREEA 100 ADMIS

 

Menţiuni:

Proba de interviu se va susţine în data de: 01.09.2017, începând cu ora 12.00.

Se afişează azi, 29.08.2017, ora 18.00.

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 1203/24.08.2017

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada

29.08.2017 – 05.09.2017  pentru ocuparea  următoarelor funcţii

contractuale de conducere/de execuţie vacante:

 

  • 1 șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ;
  • 1 muzeograf  I (S) la Secția de Specialitate;

 

 

Pentru postul de șef birou administrativ (S):

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. MACEDOLEAN IOAN RESPINS Nu indeplineste condițiile de vechime
2. POPA COSTEL ADMIS

 

Pentru postul de muzeograf I (S):

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
2. PETCU ANDREEA ADMIS

 

Menţiuni:

 

Se afişează azi, 24.08.2017, ora 17.00.

 

 

Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA, Compartimentul Resurse Umane, Juridic