Prof.univ.dr. Victor NEUMANN
Director al Muzeului de Artă Timișoara

CHIS RODICA – secretariat

SECȚIA DE SPECIALITATE:
 
Muzeografi:  
CORNEA MARIUS  –    muzeograf IA
PETCU ANDREEA  –   muzeograf I
TOMA CLAUDIU ADRIAN – muzeograf I
BĂLĂNESCU AURA  –   muzeograf  II
PETROV PETRONELA  –   muzeograf debutant
VELCIOV NICOLAE  –   muzeograf debutant

Personal supraveghere:
ANDRAȘ MIOARA DANIELA – supraveghetor muzeu
DAVID  CORINA – supraveghetor muzeu
FLORICI MARIA – supraveghetor muzeu
GROZA CARMEN CORINA – supraveghetor muzeu
IANCU IULIANA DOLINA – supraveghetor muzeu
KIUŞ GAROFIŢA – supraveghetor muzeu
OLARIU ADRIANA– supraveghetor muzeu
PAVLOV RADOICA – supraveghetor muzeu
PILATEC CAMELIA – supraveghetor muzeu
POŞA ROZALIA – supraveghetor muzeu
SERACIN CORNEL FLORIN – supraveghetor muzeu
SZÖKE STELA – supraveghetor muzeu
ȘIMONIAC IRINA– supraveghetor muzeu
ŞANDREA RODICA – supraveghetor muzeu
TOADER ANA – supraveghetor muzeu
 
BIROUL CONSERVARE, RESTAURARE, LABORATOR
DINUȚ NUȚI – conservator IA
KOVACS TIBERIU MARIUS- conservator debutant
PETCU FILIP ADRIAN – restaurator IA
SBERA MARIA CRISTINA  ANA – restaurator debutant
TULBURE LIVIU –  fotograf 
COMPARTIMENTUL FINANCIAR, CONTABILITATE
OTÎNJAC MIHAELA  –  economist IA/contabil șef interimar
VIRUZAB DANIELA – economist IA

DUDAȘ VIORICA  – casier

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, JURIDIC

LIȚĂ LAVINIA – inspector specialitate IA

BIROUL ADMINISTRATIV
POPA COSTEL – șef birou
BUJOR CIPRIAN – analist II
RITTER ROLAND ALEXANDER – șofer
MEGYES IOSIF –  muncitor calificat II
JURA RADU – magaziner