RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1207 /02.08.2016

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI
organizat la Muzeul de Artă Timișoara pentru următoarele
funcţiile contractuale de execuție

Muzeograf (S)-atribuții ghidaj, grad profesional debutant:

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. SERACIN CORNEL FLORIN ADMIS –

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă
scrisă Rezultatul probei
scrise
1. SERACIN CORNEL FLORIN – –

Candidatul nu a fost prezent la proba scrisă.

Inspector de specialitate –atribuții secretariat (S) la Biroul Relații Publice:

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. VASILESCU ANDREEA CRISTIANA NICOLETA ADMIS –

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă
scrisă Rezultatul probei
scrise
1. VASILESCU ANDREEA CRISTIANA NICOLETA
30,66
RESPINS

SECRETAR
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic