RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1207 /02.08.2016

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI
organizat la Muzeul de Artă Timișoara pentru următoarele
funcţiile contractuale de execuție

Muzeograf (S)-atribuții ghidaj, grad profesional debutant:

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. SERACIN CORNEL FLORIN ADMIS –

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă
scrisă Rezultatul probei
scrise
1. SERACIN CORNEL FLORIN – –

Candidatul nu a fost prezent la proba scrisă.

Inspector de specialitate –atribuții secretariat (S) la Biroul Relații Publice:

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. VASILESCU ANDREEA CRISTIANA NICOLETA ADMIS –

Nr.
Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă
scrisă Rezultatul probei
scrise
1. VASILESCU ANDREEA CRISTIANA NICOLETA
30,66
RESPINS

SECRETAR
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

ShareShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterPin on Pinterest