RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1731/18.11.2016

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI
organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de inspector de specialitate-atribuții secretariat (S), grad profesional IA, la Biroul Relații Publice

Informaţii privind selecţia dosarelor

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. Chiș Rodica ADMIS –

Informaţii privind proba scrisă

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. Chiș Rodica 96,66 p ADMIS

Informaţii privind interviul

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1. Chiș Rodica 98 p ADMIS

Rezultatul final al concursului

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 Chiș Rodica 97,33 p ADMIS

SECRETAR:
Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic