RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 53/13.01.2016

 

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

 pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biriul Administrativ, respectiv de supraveghetor muzeu (M)

la Secția de Specialitate

 

 

Pentru postul de magaziner (M):

 

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA 6 p RESPINS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA RESPINS

 

 

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

 

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

ADMIS
2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA ADMIS

 

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

 

60,33 p

ADMIS
2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA  

57 p

ADMIS

 

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de interviu Rezultatul
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

 

75 p

ADMIS
2. JITĂREANU  ROXANA ANDREEA  

80 p

ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

67,66 p ADMIS
2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA 68,5p ADMIS

 

 

 

 

 

SECRETAR:

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic