Raport final al concursului organizat în perioada 03.05-06.05.2016

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIA DE CONCURS

Nr.  734/09.05.2016

 

 

Raport final al concursului organizat în perioada 03.05-06.05.2016

pentru ocuparea  următoarei funcţii contractuale de execuţie:

șofer I (G) la Biroul Administrativ

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. AMBRU  FLORIN

AUGUSTIN

ADMIS
2. MĂSLIN  ADRIAN

EUGEN

RESPINS NU ARE CATEG. C,E

 

3. SCALOȚI  REMUS

 

ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. AMBRU  FLORIN

AUGUSTIN

64 p ADMIS
2. SCALOȚI  REMUS

 

52,33 p ADMIS

 

Informaţii privind interviul

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 AMBRU  FLORIN

AUGUSTIN

72,66 p ADMIS
2. SCALOȚI  REMUS

 

53,66 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 AMBRU  FLORIN

AUGUSTIN

68,33 p ADMIS
2. SCALOȚI  REMUS

 

52,99 p RESPINS

 

Secretar:

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic