RAPORT FINAL AL CONCURSULUI organizat în perioada 25.04.2017 – 28.04.2017

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 549/27.04.2017

 

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

organizat în perioada 25.04.2017 – 28.04.2017  pentru ocuparea  următoarelor funcţii contractuale de execuţie/conducere vacante:

 

 

Pentru postul de  șofer (G) la Biroul Administrativ:

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. RITTER ROLAND ALEXANDER ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. RITTER ROLAND ALEXANDER 66,66 p ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de interviu Rezultatul
1. RITTER ROLAND ALEXANDER 66,66 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. RITTER ROLAND ALEXANDER 66,66 p ADMIS

 

Pentru postul de  șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ:

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. BECHERU GHEORGHE ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. BECHERU GHEORGHE ABSENT ABSENT

 

 

Pentru postul  de muzeograf (S), grad profesional  debutant la Secția de Specialitate:

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. MORODAN CRISTINA ADMIS
2. SERACIN CORNEL FLORIN ADMIS
3. VELCIOV NICOLAE ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. MORODAN CRISTINA 40 p RESPINS
2. SERACIN CORNEL FLORIN 36,66 p RESPINS
3. VELCIOV NICOLAE 90 p ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de interviu Rezultatul
1. VELCIOV NICOLAE 98,33 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. VELCIOV NICOLAE 94,16 p ADMIS

 

Pentru postul de restaurator, grad profesional IA (S) la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator:

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. PETCU  FILIP  ADRIAN ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. PETCU  FILIP  ADRIAN 100 p ADMIS

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de interviu Rezultatul
1. PETCU  FILIP  ADRIAN 95 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. PETCU  FILIP  ADRIAN 97,5 p ADMIS

 

SECRETAR: Liţă Lavinia, Inspector de specialitate IA, Compartimentul Resurse Umane, Juridic