RAPORT FINAL AL CONCURSULUI/EXAMENULUI organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de Muzeograf, studii superioare, grad profesional II la Secţia de Specialitate

Nr. 1624/19.11.2015

 

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI/EXAMENULUI

organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de

 Muzeograf, studii superioare, grad profesional II la Secţia de Specialitate

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. BALOŞ  MARIUS  CĂLIN ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS

 

Informaţii privind interviul

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 BALOŞ  MARIUS  CĂLIN 90 p ADMIS

 

 

SECRETAR

Liţă Lavinia

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic