REZULTATUL FINAL

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTA TIMISOARA

Piaţa Unirii, Nr. 1, Timişoara

Tel: 0256/491592, Fax: 0256/491582

e-mail: office@muzeuldeartatm.ro

www.muzeuldeartatm.ro

 

 

 

Nr. 1955 /21.12.2016

 

 

REZULTATUL FINAL

la  examenul  pentru promovarea  în grad/treaptă profesional/profesională imediat superior/superioară celui/celei deţinut/deţinute organizat in data de 21.12.2016, a personalului contractual din cadrul instituţiei după cum urmează

 

 

  • economist la Compartimentul Financiar, Contabilitate – gradul profesional IA – 1 post;
  • muncitor calificat la Biroul Administrativ – treapa profesională II – 1 post;

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele Medie punctaj proba  scrisa Punctaj final Rezultat concurs
1. OTINJAC MIHAELA 85 p

 

 85 p Promovat
2. MEGYES IOSIF 95 p 95 p Promovat

 

 

Lavinia Lita-inspector de specialitate IA, Muzeul de Arta Timisoara__________________