REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 31/09.01.2017

 

 

REZULTATUL PROBEI  DE INTERVIU

organizată în data de 09.01.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de

supraveghetor muzeu (M) la Secția de Specialitate

 

 

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

 

75 p

 

ADMIS

2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA  

80 p

 

ADMIS

 

 

Menţiuni:

 

 

Se afişează azi, 09.01.2017, ora 14.30.

 

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara