REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU organizată în data de 26.04.2017 desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 542/26.04.2017

 

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

organizată în data de 26.04.2017 desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuţie vacante:

 

 

Pentru postul de  șofer (G) la Biroul Administrativ:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. RITTER ROLAND ALEXANDER 66,66 p ADMIS

 

 

Pentru postul  de muzeograf (S), grad profesional  debutant, la Secția de Specialitate:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. VELCIOV NICOLAE 98,33 p ADMIS

 

Pentru postul de restaurator, grad profesional IA (S), la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. PETCU FILIP ADRIAN 95 p ADMIS

 

      Menţiuni:

 

Se afişează azi, 26.04.2017, ora 16.30.

 

Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic