REZULTATUL PROBEI SCRISE

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Nr. 10/04.01.2017

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 04.01.2017, desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuție vacante  de:

 magaziner (M) la Biriul Administrativ, respectiv de supraveghetor muzeu (M)

la Secția de Specialitate

 

 

 

Pentru postul de magaziner (M):

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
 

1.

 

JITĂREANU  ROXANA ANDREEA

 

6 p

 

RESPINS

 

 

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M):

 

 

NR. CRT.

 

NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. IANCU  IULIANA

 DOLINA

 

60,33 p

 

ADMIS

2. JITĂREANU LAVINIA GABRIELA  

57 p

 

ADMIS

 

 

Menţiuni:

 

 

Proba de interviu se va susţine în data de: 09.01.2017, ora 10.00.

 

Se afişează azi, 04.01.2017, ora 14.30.

 

 

    SECRETAR :

     Liţă Lavinia 

Inspector de specialitate IA

Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Muzeul de Artă Timişoara