REZULTATUL PROBEI SCRISE organizată în data de 25.04.2017 desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie/conducere vacante:

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 535/25.04.2017

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

organizată în data de 25.04.2017 desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuţie/conducere vacante:

 

 

Pentru postul de  șofer (G) la Biroul Administrativ:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. RITTER ROLAND ALEXANDER 66,66 p ADMIS

 

Pentru postul de  șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. BECHERU GHEORGHE ABSENT ABSENT

 

 

Pentru postul  de muzeograf (S), grad profesional  debutant, la Secția de Specialitate:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. MORODAN CRISTINA 40 p RESPINS
2. SERACIN CORNEL FLORIN 36,66 p RESPINS
3. VELCIOV NICOLAE 90 p ADMIS

 

Pentru postul de restaurator, grad profesional IA (S), la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. PETCU FILIP ADRIAN 100 p ADMIS

 

      Menţiuni:

 

Proba de interviu se va susţine în data de: 26.04.2017, începând cu orele 13.00.

 

Se afişează azi, 25.04.2017, ora 16.30.

 

Secretar:

Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic