Rezultatul selecţiei dosarelor

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1404/15.09.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada
20.09.2016 – 26.09.2016, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacante, de auditor intern IA (S), la Compartimentul Audit Public Intern

Nr.
crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. DONATH LILIANA EVA ADMIS –

PROBA SCRISĂ :
Are loc în data de 20.09.2016, ora 12.00.

Menţiuni:
Se afişează azi, 15.09.2016, ora 14.00.

Secretar:
Lavinia Liţă – inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic