Evaluare personal debutant

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

Piaţa Unirii nr.1

Telefon: 0256-491592, fax 0256-491582            www.muzeuldeartatm.ro

                                               

Nr.69/17.01.2019       

ANUNŢ

 

            Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara,  P-ţa Unirii nr. 1 organizează în data de 19.02.2019, ora 1200  examen de evaluare pentru personalul contractual debutant la terminarea perioadei de debut, respectiv pentru următoarele persoane:

 • Doamna Sbera Maria , încadrată în funcţia contractuală de execuţie de restaurator, gradul debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator;
 • Domnul Kovacs Tiberiu Marius încadrat în funcţia contractuală de execuţie de conservator, gradul debutant la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator;
 • Domnul Velciov Nicolae încadrat în funcţia contractuală de execuţie de muzeograf, gradul debutant la Secția de Specialitate;
 • Doamna Petrov Petronela încadrată în funcţia contractuală de execuţie de muzeograf, gradul debutant la Secția de Specialitate;

          Examenul va consta într-o probă scrisă ce va avea loc la sediul instituţiei din P-ţa Unirii nr. 1.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului de Artă Timişoara-Compartimentul Resurse Umane, Juridic, telefon 0256-491592, interior 27.

 

MANAGER

Prof. univ. dr. Victor Neumann

 

Întocmit

Inspector de specialitate I-RU

Liţă Lavinia

 

Bibliografie

propusă la examenul de evaluare pentru personalul contractual debutant

la terminarea perioadei de debut,  pentru funcția contractuală de execuție – muzeograf

 

 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Muzeului de Artă Timișoara confrom Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 162 din 29.11.2011 a Consiliului Județean Timiș.
 2. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial 828 /2008.
 4. LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecțiilor publice, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 207 din 24/03/2014.
 5. HOTĂRÂRE nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.
 6. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil
 7. Pârvulescu, Dorina Sabina, Pictură românească în Banat în sec. al XVIII-lea, Ed. Graphite, Timișoara, 2006.
 8. Victor Neumann (Editor coordonator), Identitate și cultură. Studii privind istoria Banatului, Editura Academiei Române, București, 2009.
 9. Răzvan Theodorescu, Românii și balcanicii în civilizația sud-est europeană, Editura Enciclopedică, București, 1999.
 10. Ioan Opriș, Muzeograme vechi și noi, Ed. Oscar Print, București, 2014.
 11. Elena Miklosik – Interferenţe culturale în pictura Banatului, secolul al XIX-lea, Editura Mirton Timişoara, 2004.
 12. Marcela Oprescu, Arta plastică franceză, Editura Graphite, Timişoara, 2005.

 

 Bibliografie

propusă la examenul de evaluare pentru personalul contractual debutant

la terminarea perioadei de debut,

pentru funcțiile contractuale de execuție – conservator, respectiv restaurator

 

 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Muzeului de Artă Timișoara confrom Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 162 din 29.11.2011 a Consiliului Județean Timiș.
 2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial 828 /2008.
 3. LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecțiilor publice, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 207 din 24/03/2014.
 4. HOTĂRÂRE nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

 

 1. Cesare Brandi, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti,1995.
 2. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale;, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti 2003.