Pictură bănățeană, Pictură românească modernă, Corneliu Baba, Pictură europeană