RAPORT FINAL AL CONCURSULUI al concursului concursul organizat în perioada 13.12.2017 – 18.12.2017

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

     COMISIA DE CONCURS

     Nr. 1945/20.12.2017

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

  al concursului concursul organizat în perioada

13.12.2017 – 18.12.2017  pentru ocuparea  următoarelor funcţii

contractuale de execuţie vacante:

 

Pentru postul de  consilier juridic (S), grad profesional  IA la Compartimentul Resurse Umane, Juridic:

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. CHIRCULESCU GABRIELA-MARIA ADMIS
2. HUTA-TUFEANU DAIANA ADMIS
3. NEDELA MARIANA-ELENA ADMIS
4. TOPORAN OTTILIA-EVA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. CHIRCULESCU GABRIELA-MARIA 10,5 p RESPINS
2. HUTA-TUFEANU DAIANA 18,7 p RESPINS
3. NEDELA MARIANA-ELENA 11 p RESPINS
4. TOPORAN OTTILIA-EVA 12 p RESPINS

 

Pentru postul de  inspector de specialitate (S), grad profesional I la Biroul Administrativ:

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. VICOL LAVINIA-DAIANA ADMIS

Informaţii privind proba scrisă

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. VICOL LAVINIA-DAIANA             52,66 p            ADMIS

Informaţii privind proba de interviu

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. VICOL LAVINIA

DAIANA

            41,66 p            RESPINS

 

Pentru postul  de inspector de specialitate, grad profesional debutant (S) la Compartimentul Relații Publice:

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. CIOARĂ ALINA-GEORGETA ADMIS
2. GHEORGHIU LAURA -VALERIA ADMIS
3. KOSZOR-CODREA COSMIN ADMIS
4. KRATOCHWILL ELISABETA-EMILIA ADMIS

 

Informaţii privind proba scrisă

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA SCRISĂ REZULTAT FINAL
1. CIOARĂ ALINA-GEORGETA           ABSENT         ABSENT
2. GHEORGHIU LAURA -VALERIA 84 p ADMIS
3. KOSZOR-CODREA COSMIN 76 p ADMIS
4. KRATOCHWILL ELISABETA-EMILIA           ABSENT         ABSENT

 

Informaţii privind proba de interviu

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. GHEORGHIU LAURA VALERIA 91 p ADMIS
2. KOSZOR-CODREA

COSMIN

81,66 p ADMIS

 

Rezultatul final al concursului

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. GHEORGHIU LAURA

VALERIA

87,50 p ADMIS
2. KOSZOR-CODREA

COSMIN

78,83 p              RESPINS

 

Pentru postul de conservator, grad profesional IA (S) la Biroul Conservare, Restaurare, Laborator nu a fost depus niciun dosar.

 

SECRETAR:

Liţă Lavinia-inspector de specialitate IA, Compartimentul Resurse Umane, Juridic