Raport final al concursului pentru functii Muzeografi

Nr.  450/08.04.2015

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia contractuală pentru care se organizează concursul:

 

  1. MUZEOGRAF DEBUTANT

Informaţii privind selecţia dosarelor

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. CUTEANU ANA -MARIA ADMIS
2. GAL DARIUS – LUCIAN ADMIS
3. MUSTEAŢĂ VALERIU ADMIS
4. RĂDUCIOIU LAURA ADMIS

Informaţii privind proba scrisă

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. CUTEANU ANA -MARIA ABSENT RESPINS
2. GAL DARIUS – LUCIAN 50 ADMIS
3. MUSTEAŢĂ VALERIU 80 ADMIS
4. RĂDUCIOIU LAURA 80 ADMIS

Informaţii privind interviul

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 GAL DARIUS – LUCIAN 60 ADMIS
2. MUSTEAŢĂ VALERIU 95 ADMIS
3. RĂDUCIOIU LAURA 25 RESPINS

Rezultatul final al concursului

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 MUSTEAŢĂ VALERIU 87,5 ADMIS
2. GAL DARIUS – LUCIAN 55 RESPINS
3. RĂDUCIOIU LAURA RESPINS

 

SECRETAR

Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Nr. 451 /08.04.2015

 RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia contractuală pentru care se organizează concursul:

  1. MUZEOGRAF I

Informaţii privind selecţia dosarelor

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivaţia respingerii dosarului
1. GURZĂU  KLARA  ENIKÖ ADMIS

Informaţii privind proba scrisă

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. GURZĂU  KLARA  ENIKÖ 85 ADMIS

Informaţii privind interviul

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1 GURZĂU  KLARA  ENIKÖ 90 ADMIS

Rezultatul final al concursului

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1 GURZĂU  KLARA  ENIKÖ 87,5 ADMIS
  1. RESTAURATOR DEBUTANT

 

Concursul pentru ocuparea postului de restaurator debutant a fost anulat.

SECRETAR

Liţă Lavinia
Inspector de specialitate IA
Compartimentul Resurse Umane, Juridic

 

Raport final al Concursului

ShareShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterPin on Pinterest