Revista Euroregionalia nr. 1

O revistă de studii interdisciplinare cu apariție anuală editată de Muzeul de Artă Timișoara
în cooperare cu Centrul de Studii Avansate în Istorie al Universității de Vest din Timișoara
și cu Institutul de Studii Bănățene al Academiei Române Timișoara

DESCARCĂ NR.1 

De ce EUROREGIONALIA? În primul rînd pentru că este vorba despre o revistă ce se referă la istoria culturală din spațiul situat între Dunăre-Criș-Mureș-Tisa. În al doilea rînd, pentru că articolele și studiile ce le va găzdui revista cu acest nume fac trimitere la arta, istoria, cultura şi particularităţile regionale ale Banatului, ale României şi ale Europei Centrale şi de Sud-Est. În al treilea rînd, revista intenţionează să coaguleze o echipă de cercetători, să evidenţieze potenţialul creator regional și euroregional și să stimuleze cooperarea academică internațională. În al patrulea rînd, Euroregionalia dorește să încurajeze inovaţia metodologică şi conceptuală, studiile interdisciplinare. Prin intermediul publicației intenționăm să apropiem și să valorificăm potențialul academic din euroregiunea în care se află Timișoara și Banatul, contribuind la afirmarea noilor tendințe în științele umaniste și a noilor orientări în arta locală și universală.

EUROREGIONALIA intenţionează să promoveze cele mai de seamă contribuţii ale comunităţii academice și artistice din Timişoara cu trimitere la România şi la Europa central-sud-estică. Studiile şi articolele vor urmări investigarea documentară, analiza comparativă a informațiilor, prelucrarea acestora în acord cu metodologia contemporană. Profilul interdisciplinar își va demonstra utilitatea, așezînd în prim plan cunoștințele ce fac posibilă o mai bună și mai complexă înțelegere a omului și a aspirațiilor sale din trecut și din viitor.

EUROREGIONALIA va selecta și va difuza în limba engleză cele mai bune dintre studiile din ediția în limba română. Revista va apărea sub egida Muzeului de Artă Timișoara. Numerele vor fi tematice, astfel încît fiecare dintre ele să stîrnească un interes prin rezultatele documentării şi prin lămurirea temelor supuse cercetării.

EUROREGIONALIA include în primul său număr comunicările prezentate în cadrul simpozionului național «Artă, societate și cultură în România interbelică», simpozion organizat de Muzeul de Artă Timișoara în zilele de 5-7 noiembrtie 2014. O parte dintre acestea vizează teme precum emanciparea de sub influența paradigmei romantice l’art pour l’art care a dominat decenii de-a rîndul cercetările de istoria artei și de istoriografie din România. Altele, prezintă arta ca fenomen social, ca mijloc de conceptualizare și de redare a structurii de gîndire, ca mod de înțelegere a sensibilităților umane și a Weltanschauung-ului regional și național românesc din deceniile interbelice. Cîteva o privesc ca pe un mijloc de transmitere a sacrului și a profanului. În fine, am considerat ca fiind de interes examinarea socialului și politicului ca sursă de inspirație a artistului, obiect și subiect al creației, reprezentare a realității prin noțiuni inventate și/sau ideologii comunitariste. Alături de textele dedicate descrierii și problematizării artei, publicăm și cîteva contribuții de istoria istoriografiei, de istoria presei și de istorie politică din perioada interbelică și din aceea postbelică.

Prin promovarea studiilor interdisciplinare asociind umanioarele și artele, revista EUROREGIONALIA urmărește cunoașterea și recunoașterea particularităților istorice regionale în relație cu acelea naționale. Ea intenționează să arate în ce constă multi- și interculturalitatea Banatului și a Voivodinei din perspectivă euroregională și europeană. Evaluarea creațiilor artistice, literare, filozofice și asocierea lor istoriei intelectuale va contribui la o reflecție novatoare asupra trecutului și a prezentului, demonstrînd rostul comprehensiunii faptelor și al evenimentelor în beneficiul unei Begriffsgeschichte românești și europene.