REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU organizată în data de 18.12.2017

MUZEUL DE ARTĂ TIMIŞOARA

COMISIILE  DE CONCURS

Nr. 1926/18.12.2017

 

 

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

organizată în data de 18.12.2017 desfăşurată în cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuţie vacante:

 

 

Pentru postul de  inspector de specialitate (S), grad profesional I la Biroul Administrativ:

 

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. VICOL LAVINIA

DAIANA

            41,66 p            RESPINS

 

 

Pentru postul  de inspector de specialitate, grad profesional debutant (S) la Compartimentul Relații Publice:

 

NR. CRT. NUMELE ŞI  PRENUMELE CANDIDATULUI PUNCTAJ PROBA DE INTERVIU REZULTAT FINAL
1. GHEORGHIU LAURA VALERIA 91 p ADMIS
2. KOSZOR-CODREA

COSMIN

81,66 p ADMIS

 

 

      Menţiuni:

 

Se afişează azi, 18.12.2017, ora 16.30.

 

Secretar:

Lavinia Liţă, inspector de specialitate IA – Compartimentul Resurse Umane, Juridic

Petrov Petronela, muzeograf debutant – Secția de Specialitate