Rezultatul probei de interviu, susținută în data de 23.12.2020, desfășurată în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante

Rezultatul probei scrise, susținută în data de 21.12.2020, desfășurată pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

– 1 muzeograf debutant (S) la Secția de Specialitate

– 2 supraveghetori muzeu (M) la Secția de Specialitate