2020 DECLARATII de AVERE si de INTERESE

Director, prof. univ.dr. Victor Neumann

Contabil șef interimar, Mihaela Otinjac

Șef de secție, Claudiu Toma

Șef birou administrativ, Costel Popa

Sef birou, Iulia Pop

 

                                   2019  –  DECLARAȚII DE AVERE și de INTERESE 

Director, prof. univ. dr. Victor Neumann

Contabil sef interimar, Mihaela Otânjac

Șef de secție, Claudiu Toma

Șef birou administrativ, Costel Popa       

       

                                            2018    DECLARAȚII   DE   A V E R E / I N T E R E S E  

  • Prof. univ. dr. Victor Neumann, Director al Muzeului de Artă Timisoara

Declaratie avere Victor Neumann

Declaratie de interese Victor Neumann

  • Costel Popa, Șef Birou Administrativ

Declaratie de avere Popa Costel

Declaratie de interese Popa Costel 

  • Mihaela Otanjac, Contabil șef interimar

Declaratie de avere Otinjac Mihaela

Declaratie de interese Otinjac Mihaela

  • Dr. Claudiu Toma, Sef sectie specialitate, interimar

Declaratie de avere Toma Claudiu

Declaratie de interese Toma Claudiu

.