03 mai – 25 august 2019

 

Vineri, 03 mai a avut loc vernisajul expozitiei de pictură ”Povestea merge mai departe”, cu lucrări  semnate Dorin Coltofeanu. Au prezentat lucrările si personalitatea artistului: prof. univ.dr. Victor Neumann, dr. Gabriel Kelemen și galeristul Cornel Florea. Ne-au încântat urechile și sufletul doi tineri pianiști minunati, Reghina Csermak și Peter Tradnik, studenți în anul al II-lea al Facultății de Muzică și Teatru a Universității din Timisoara. Au interpretat fragmente din opera lui Debussy pe deja binecunoscutul pian Bosendorfer. Expoziția va fi deschisă până în 30 iunie 2019.

DORIN COLTOFEANU LA MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA

Cercetând numeroase temeromânești și europene de istoria culturii și a interferențelor culturale,preocupat fiind în ultimii ani de modul în care muzeele României se pot reforma și deveni atractive, am conceput un program de expoziții temporare de artă contemporană care să atragă publicul larg, nu doar pasionații și receptorii artei clasice. Atenția ne-a fost îndreptată spre opere influente, spre artiști ale căror creații sunt sau pot deveni punți de legătură cu lumea.

 Când l-am invitat pe pictorul Dorin Coltofeanu să expună la Muzeul de Artă Timișoara ne-am propus promovarea acelui mult visat exercițiu de admirație. Deîndată ce îți place ceva, trebuie să te simți confortabil. Picturile lui Dorin Coltofeanu îți plac din primul moment. Ele te atrag prin culoare și forme, prin teme și simboluri. Teextrag din cotidian, te invită la meditație. Privindu-le, admirându-le, comentându-le, te simți confortabil.

 

 Arta frumoasă din evul mediu și Renaștere continuă și în modernitatea târzie, reluând și aprofundând tehnici și motive, iluminată de valorile culturii umaniste. Chiardacă se reformează periodic, unii pictori ne dau impresia continuității în timp. În tot cazul, atunci când e autentică, arta frumoasă esteparte a culturii înalte, a umanioarelor, a științelor spiritului. Cred că așa se face că Dorin Coltofeanu conservă trăsăturile profesionistului autentic, refuzând utilitarismul sau modele trecătoare. Este adeptul valorilor artistice universal valabile,  probate de predecesorii săi, de creatorii inconfundabili ai lumii de ieri.

Discipol al lui Corneliu Baba, Dorin Coltofeanu atrage de decenii atenția criticilor și istoricilor de artă. Marcat de spațiul în care s-a născut, de geografia Țării Bârsei și a Întorsurii Buzăului, de potecile transcarpatine unind nordul și sudul  României, pictorul nostru pare că vrea să curețe lumea de trufiile eului sau de prejudecățile colective. Influențat de mediile social și intelectual în care s-a format, pictorul descoperă similitudinile și particularitățile religiilor și bisericilor. Pare fascinat de culturile oamenilor de pe Fundus Regius transilvan, construindu-sepe sine în funcție de realitățile spirituale, culturale, sociale pe care le-a cunoscut. Dorin Coltofeanu inventeazăși reinventează lumi. Personajele sale  sunt legendare, emană idei și idealuri, sunt ele însele producătoare ale unei arte proprii, originale.

Când privesc și citesc lucrările pictorului sunt impresionat de desen și culoare, de bogățiade simboluri și mesaje comunicândcu noi toți, dând șansă oricui să se apropie de pictura sa. Tablourile artistului sunt impresionante, fie atunci când reprezintă catedralele vorbind despre trecut și viitor, fie când redau într-o notă originală, dar credibilă, minunatele peisaje carpatine și subcarpatine, fie când desenează inconfundabil nudurile fecioarelor. Picturase naște în mod firesc, fără efort, fiind rezultatul unui îndelung travaliu, dar și a unei bogate imaginații. Totuși, nicăieri nu lipsește legătura cu realitățile înconjurătoare. Apoi, Dorin Coltofeanu știe să cultive în chip admirabil – ceea ce se vede în toate creațiile lui – relația cu semenii. Când ironic, când autoironic, artistul se proiectează pe sine în relație cu celălalt. Dialoghează cu privitorul, îl integrează, îiconferăexcelență, dar mai ales îi provoacă întrebări. Cred că de aceea plac și oamenii și natura din tablourile lui Dorin Coltofeanu.

Căutând căile de acces spre divinitate, Dorin Coltofeanu se situează într-o paradigmă transculturală, valorificând liber multiplelemoșteniri istoriceși religioase ale regiunii natale.Fără a fi programat,jocul artistuluisugerează un fecund raport între local și universal.  Amalgamândraționalul șiimaginarul, pictura luitrimite laarta combinării culorilor, la stilul pictural venind dintr-un timp trecut. Esențial este căprin forma chipurilor și corpurilordin tablourile sale el probeazăo sensibilitate și o senzualitateinconfundabile.Dorin Coltofeanu e prezent în fiecare tablou, în fiecare aventură creatoare, în fiecare ființă pictată.Creația luie una în care structurile doar par repetitive, în fapt, fiecare lucrare are o temă proprie șiun farmec aparte. Opera artistului e remarcabilă pentru că întruchipează relația dintre vis și realitate, pentru că sugerează orar întâlnită<fuziune a orizonturilor>.

 

Timișoara, 3 mai 2019

Victor NEUMANN

Director al Muzeului de ArtăTimișoara