Getta Neumann, Pe urmele Timişoarei evreieşti. Mai mult decât un ghid. Editura Brumar, 2019 244 p. Ilustrații color şi o prezentare atractivă. 

Sunt descrise 75 de  obiective turistice, oferind informații despre clădiri şi persoanele asociate cu ele. Cele 3 mari sinagogi şicele 2 foste sinagogi mici (cartierul Fabric), precum şi cimitirul sunt tratate separat şi exhaustiv. În  Cetate avem 28 de obiective, în Fabric 21, iar în Iosefin şi Elisabetin 20.

Viața religioasă, tradiția şi istoria comunității sunt expuse pe scurt la începutul ghidului şi aprofundate în cursul plimbărilor în oraş, astfel că utilizatorul ghidului va avea în final o viziune de ansamblu despre complexitatea vieții evreieşti şi despre evoluția comunității (demografie, situația juridică, curente religioase, coabitarea în Timişoara multietnică, viața socială şi culturală, statistici despre aportul în domeniul economic, rolul în devoltarea economică, comercială, culturală şi socială a oraşuluiş.a.), începând cu introducerea administrației austriece în 1716 până în zilele noastre. Destine individuale dezvăluie problematica specifică evreimii timişorene.